Vleuten, Utrecht | +31 (0) 6 234 85 164

Tarieven


uurtarief

Ten aanzien van mijn kosten kunt u kiezen: ofwel een vast uurtarief ofwel een fixed fee. Ik probeer bij de intake met u een inschatting te maken van het aantal naar verwachting te besteden uren. Hoewel dat steeds moeilijk te voorspellen is, is mijn ervaring dat ik zelden meer dan 40 uur besteed aan de begeleiding van een overname traject.

fixed fee

Kiest u voor de fixed fee, dan spreken wij het volgende af. U betaalt mij uiteindelijk 1% van de totale overnamesom, met een minimum van € 3.250 en een maximum van € 10.000 incl btw. De overnamesom wordt hierbij bepaald door de totaalsom van alle onderdelen van de overname bij elkaar op te tellen. Dus de koopsom van de praktijk, haar inventaris, het bedrijfspand, de voorraden en goodwill, inclusief eventuele bonussen, premies of andersoortige honoreringen die u ontvangt welke direct samenhangen met de overdracht.